Kursus: Assertiv kommunikation
Borgerrettet indsats

Nyt kommunikationkursus til dit CV, med et stærkt og varieret udbytte. Du vil kunne sige til og fra over for din omverden mhp. at bruge kræfterne på det allervigtigste ift. det, som du gerne vil opnå baseret på din målsætning. Du lærer at sælge dig selv – ærligt, konkret og transparent – til en jobsamtale uden at ''klappen går ned'' eller du glemmer relevante detaljer. Målsætningen er også, at du kommer til at kende dig selv i en sådan grad, at du ikke er skrøbelig over for andres mening. Derudover lærer du at kommunikere klart og gensidigt.

Forløbet overordnet

Varighed 1 uge

Ledigheden i Danmark er historisk lav. Derfor har vi nu mulighed for at stille skarpt på segmentet af borgere, der som følge af manglende kommunikationsevner og/eller negativ kompensatorisk adfærd, er særligt udfordret ift. at bringe sig selv i arbejde (selvstændigt eller via støtte). Borgerne med disse udfordringer kan findes på tværs af alle LAB målgrupper, 2.1 til 2.14. Konklusionen er, at det ikke er målgrupperne, som definerer segmentet, men derimod unikke træk hos borgerne.

Stærkere kommunikation, bedre gensidighed, samarbejdsevner og en afklaret personlighed er i høj kurs på langt de fleste arbejdspladser i dag. Det bidrager nemlig til trivsel, fastholdelse og produktivitet.

 

Den nationale sundhedsprofil 2017, som består af 180.000 adspurgte, viser at:

  • 19,4 % – eller cirka hver femte beskæftigede i Danmark – lider af et højt stressniveau

  • 47 % – eller cirka hver anden person uden for arbejdsmarkedet – lider af et højt stressniveau

  • I alt lider cirka hver femte i Danmark af et højt stressniveau (en 7 procents stigning siden 2013)

  • Manglende kontrol og forudsigelighed over egen situation skaber magtesløshed og genererer stresshormoner. Sammenhængen mellem arbejdsløshed og stresshormoner er også bevist gennem blodprøver.

Finn Diderichsen, professor emeritus i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet fortæller til TV 2.

Arbejdsløse og modtagere af kontanthjælp har et væsentlig højere niveau af stresshormoner i kroppen end folk i arbejde.

Psykiater Anne Lindhardt, formand for Psykiatrifonden, fortæller til Politiken.

Arbejdsløse er kastet ud i en meget usikker og uforudsigelig situation, der rammer selvværdet hårdt. De får en følelse af, at de ikke duer til noget, at de ikke kan bruges af andre, så de mister en stor del af deres identitet og troen på egne evner. Det er den direkte vej til dårlig mental sundhed.

Læs artiklen her

Flere og flere ansætter på personlighed og kompetence, som følge af behovet for fleksibel arbejdskraft. Endvidere leder virksomhederne efter andre og nye måder at kvalificere medarbjederen på. Dermed tegner der sig et billede af, at arbejdsgiverne fokuserer på personlighed og kompetence frem for kvalifikationer. Vores erfaring er da også, at et kursus i assertiv kommunikation er meget attraktivt for jobsøgende. Ikke kun fordi det er et kursus til CV'et og i høj kurs ved arbejdsgiverne, men også fordi det bidrager til den jobsøgendes selvindsigt, selvværd, målrettethed og trivsel i jobsøgningen.

Forløbet detaljeret

Delelementerne heraf

Kurset i assertiv kommunikation handler i første omgang om, hvordan psyken modtager, tolker og afsender kommunikation. Hvordan sindet reagerer mentalt og fysisk, med henblik på at opbygge tolerance for andre og for sig selv. Deltagerne bliver præsenteret for andre måder at se verden på, hvilket kommer dem til gode i de situationer, hvor kommunikation ellers synes svært. Derudover fokuserer kurset på forberedt og spontan samtale. Der stilles skarpt på relationsdannelse, kropssprog, konkret og klar kommunikation. Endelig er værdiafklaring og spontan samtaleteknik vigtige elementer ift. at opnå autentisk kommunikation og virksom refleksion.

Karakteristika for målgruppen er borgere med:

  • Lavt selvværd. Disse borgere har svært ved at sælge sig selv til en jobsamtale eller interagere socialt og trives i et forløb.

  • For højt stressniveau. Borgerne kan ikke finde overskud til indsatsen, har svært ved koncentrationen eller mødestabiliteten.

  • Manglende selvindsigt. Borgeren giver for meget ud af sig selv til andre og ender med at bruge kræfter på mindre vigtige prioriteter.

Forløbets niche

Underviserne er psykoterapeuter med en jobkonsulent- og arbejdsgiverbaggrund. Derfor kan der undervejs i kurset gives direkte svar og formes konkrete og virkelighedsnære træningssettings, som borgerne kan træne i, mens de får en virksom og direkte feedback.

Erfaringer med forløbet

De overordnede bemærkninger

Det synes som om, at kurset skaber god effekt og tillid i jobsøgningen, da borgerne får noget nyt og spændende på deres CV. Dette giver borgerne mere selvtillid og motivation, mens det giver arbejdsgiverne noget at spørge ind til i forbindelse med en jobsamtale. Idet borgeren kan svare på spørgsmålet, vil han/hun fremstå stærkere.

Udtalelse på kurset

Morten Madsen, HR Chef Vald. BIRN

Vi har, i forbindelse med vores omlægning i BIRN, haft 110 ud af vores 650 ansatte på assertivkurset hos Novineuro, over en periode på knap 1.5 år, med henblik på at opkvalificere vores ansattes kommunikationsfærdigheder. Kurset skulle bidrage til at løfte trivslen, mindske sygefraværet og styrke produktiviteten. Det er mit klare indtryk, at hovedparten af deltagerne har haft en rigtig god oplevelse og at læringen har givet os alle nogle gode og solide kommunikative forudsætninger til at få endnu mere ud af hinanden og opnå vores målsætning. Novineuro har nogle meget kompetente undervisere som virkelig brænder for deres budskab om bedre kommunikation. Kurset ved Novineuro har min klare anbefaling! 

 

Mvh Morten Madsen

HR chef BIRN (650 ansatte)

​​​​© 2010 LSP Livsstil & sundhedsplanlægning

KONTAKT OS

Addresse

Kochsgade 31D

5000 Odense

FOKUS

Kontakt - Tryk her

Åbningstider

Mandag - fredag: 07.00 - 17.00
Lørdag - søndag: 10.00 - 13.00
Helligdage: 13.00 - 17.00

 

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon