Samarbejde med virksomheder

Vi skaber albuerum i den sociale kapital!

Vi har specialiseret os på 3 primære områder, som vi siden 2010 har praktiseret hos små og store virksomheder. Områderne er kommunikation, screening og outplacement.

 

Medarbejderscreening

Afdækning af potentiale, forudsætninger, egenskaber og kompetencer

Vi screener til rekruttering, medarbejder opkvalificering, medarbejder udvikling eller anden indsats som tager afsæt i en medarbejder. Vores unikke screeningsmodeller måler medarbejdere i forhold til hinanden, til sig selv og i forhold til virksomhedens krav og kriterier.

Potentialemodellen

Vi afdækker medarbejderens potentiale i forhold til ambitionen. Ambitionen kan være personlig eller virksomhedsrettet. Derefter kan man supplere indsatsen med en afklaring i forhold til beslutninger og prioriteringer på individuelt niveau.

Udbytte

Eksempler på udbytte som følge af screening:

Medarbejders potentiale mhp. at optage og fastholde en ny stilling.

Medarbejders personlige udvikling.

Medarbejders trivsel og indflydelse på egen velvære.

Medarbejders præstationsoptimering i virksomheden.

Praktiske oplysninger

Det er gratis at få udviklet screeningsmodellen (Kontakt os her for)

Screening af potentiale med op til 10 kriterier 1500.- pr. person.

Screening af potentiale pr. kriterie udover 10 er yderligere 75.- pr. person.

Coaching som følge af screening 960.- i timen pr. person.

Fælles opfølgning som følge af screeninger 1960.- for 2 timer pr. hold.

Tid:Medarbejder skal forvente at afsætte ca. 1 til 1.5 timer pr. session.

​Adressen er Ringkøbingvej 66, 7400 Herning

Alternativt kan vi køre til virksomheden 8 kr. pr. kørt km.

Indhold

 

Forberedelse

 • Aftale om hvilke krav og kriterier er relevante, sammen med virksomheden.

 • Forventningsafstemning om leveringsbetingelser mv.

Afdækning af potentiale

 • Afdækning af medarbejders potentiale

 • Måling af medarbejderspotentiale

 • Afklaring af medarbejders potentiale

Afklaring af handling (Evt. suppleret)

 • Coaching i potentialet mhp. handling eller prioritering.

 • Rådgivning og vejledning i personlig udvikling.

Afklaring af potentialer (Evt. suppleret)

 • Gennemgang af potentialer sammen med relevante chef/gruppe.

Fælles præsentation af resultater

 • Gennemgang af resultater for alle medarbejdere.

 • Fokus på udviklingspointer m.v.

 

Outplacement

Indhold

 

Forberedelse

 • Vi taler sammen med virksomheden om der er nogle unikke detaljer som vi skal tage højde for.​

 • Derefter aftales forløbet og det er meget individuel hvilke behov der skal tages hensyn til.

Indsatserne i praksis

 • Medarbejderne får mulighed for at booke en screening. De kan også springe screeningen over og blot booke et af det øvrige indsatser.

 • Medarbejderne kan booke samtlige indsatser individuelt i en pakkeløsning som vare 6 mdr.

 • Medarbejderne kan selv bestemme hvornår deres indsats skal starte og slutte inden en 1 årig periode. Ofte book medarbejderne med umiddelbar virkning.

Fælles præsentation af resultater

 • Ved en større aftale kan relevante ansvarlig ved virksomheden bede om en resultatmåling som følge af indsatsen som kan underbygge virksomhedens ambitioner eller værdisæt. Alternativt kan der aftales en pris herfor.

Afdækning af jobpotentiale og styrkelse i jobsøgning

Vi screener medarbejderen som skal opsiges, med henblik på at komme godt videre i sin karriere. ​Vi støtter op med de forudsætninger som der er behov for undervejs. Vi tilbyder både længere håndholdte forløb og konkrete individuelle samtaler.

Jobpotentialet

Vi afdækker medarbejderens jobpotentiale i forhold til jobambitionerne. Vi kommer igennem 26 submodaliteter (Underpunkter), som tilsammen viser om medarbejderens jobpotentiale er højt eller lavt. På baggrund af den screening, foreslår vi en række støtteelementer og kommer med forslag til direkte hjælp på jobsøgningsområdet.

Udbytte

En stærk partner i søgen på sit næste job som hjælper én hele vejen!

Praktiske oplysninger

Screening af jobpotentiale 960.- pr. person

Håndholdt forløb med alt støtte og hjælp inkluderet i 6 mdr. 8500.-

CV 960.-

Jobansøgning 960.-

Jobsamtaletræning 960.-

Jobcoaching 960.-

Linkedin 960.-

Coaching 960.-​

​Adressen er Ringkøbingvej 66, 7400 Herning

Alternativt kan vi køre til virksomheden 8 kr. pr. kørt km.

 

Undervisning

Indhold

 

Forberedelse

 • Vi taler sammen med virksomheden om der er nogle unikke detaljer som vi skal tage højde for.

 • Vi aftaler hvor mange dage der er tale om.

Undervisningen i praksis

 • Introduktion til hvad kommunikation er generelt og hvad det er i forhold til ambitionen med kurset.

 • Identificering af områder som kan blive bedre i kommunikationen.

 • Introduktion til assertiv kommunikation.

 • Introduktion til kognitiv psykologi.

 • Introduktion til sproglige nonverbale og verbale teknikker.

 • Cases som tager afsæt i relevante situationer eller situationer direkte fra virksomheden.

Fælles præsentation af resultater

 • Ved en større aftale kan relevante ansvarlig ved virksomheden bede om en resultatmåling som følge af indsatsen som kan underbygge virksomhedens ambitioner eller værdisæt. Alternativt kan der aftales en pris herfor.

Styrkelse af interne kompetencer

Vi under medarbejderne i kommunikation med henblik på at skabe vbedre forudsætninger for samarbejde og procesoptimering. Undervisningen kan strække sig fra én dag til flere dage med senere opfølgning.

Undervisningen

Vi bruger kun meget erfarende undervisere som har både uddannelsesmæssig og erfaringsmæssig baggrund for det som undervises i. Det muliggør at den enkelte deltager kan få konkrete og virklighedsnære svar på sine unikke spørgsmål.

 

Deltagerne modtager undervisningsmateriale både på nettet og online. Efter undervisningen modtager den enkelte deltager et kursusbevis på indholdet i kurset. Kontrol af den enkeltes kompetencer kursets indhold kan tilkøbes.

Udbytte

Fælles redskaber til individuel og fælles brug.

Praktiske oplysninger

1 dags undervisning 7.600.-

4 dages undervisning 18.000.-

​Adressen er Ringkøbingvej 66, 7400 Herning

Alternativt kan vi køre til virksomheden 8 kr. pr. kørt km.

​​​​© 2010 LSP Livsstil & sundhedsplanlægning

KONTAKT OS

Addresse

Kochsgade 31D

5000 Odense

FOKUS

Kontakt - Tryk her

Åbningstider

Mandag - fredag: 07.00 - 17.00
Lørdag - søndag: 10.00 - 13.00
Helligdage: 13.00 - 17.00

 

 • Grey Facebook Icon
 • Grey Twitter Icon
 • Grey LinkedIn Icon