FOKUS INDIVIDUEL INDSATS

1.890.- pr. borger pr. uge

Varighed efter aftale

Indhold

Fokus Individuel Indsats er et tværfagligt og helhedsorienteret forløb, som favner borgerens relevante behov, i forhold til at bevæge sig tættere på beskæftigelse, direkte i beskæftigelse eller blive afklaret i forhold til job. Forløbet henvender sig primært til borgere med komplekse problemstillinger, over og under 30, som er aktivitetsparate og evt. i ressourceforløb. Forløbet har også været benyttet overfor job- og uddannelsesparate, kombineret med praktik.

Forløbet er tilrettelagt i forhold til borgerens forudsætninger og målsætning for at komme i beskæftigelse eller opnå afklaring. Et forløb vil typisk have flere faggrupper tilknyttet. Forløbet bygges på baggrund af en individuel screening, som danner et skarpt afsæt for den individuelle indsats. Indsatsen revurderes løbende igennem forløbet og tilpasses i forhold til den aftalte målsætning. En vigtig del af processen er, at indsatsen løbende tilpasses, når borgeren opnår peak performance inden for relevante parametre, med henblik på at optimere udviklingen. I forhold til afklaringen, bliver der udfærdiget en afklaringsrapport, som beskriver det individuelle forløbs indhold, målsætning og observation samt en grundig vurdering af borgerens unikke forhold.

Indhold

Delelementerne heraf​ - Den individuelle indsats er unik, men kan generelt beskrives med delelementer

  • Screening - Der udfærdiges en screening på borgerens jobpotentiale. Dette potentiale viser, hvilke elementer borgeren skal arbejde med, for at komme op på et niveau, hvor der er tilstrækkelig mulighed for at komme i betragtning til et job. Derudover screenes der for, i hvilke brancher borgerens jobpotentiale er størst. Uanset om borgeren skal afklares eller i job, vil der blive taget udgangspunkt i jobpotentialet, da det er den primære målestok for indsatsen.

  • En til en indsats - Forskellige faggrupper vil koncentrere sig om borgerens forudsætninger for at opnå målsætningen. Støtten tilrettelægges efter det, som borgeren ikke selv kan, men som er nødvendigt – og i det omfang, der er behov for det. Faggrupperne kan være mentorer, jobkonsulenter, trænere, samtaleterapeuter, økonomi- og uddannelsesvejledere.

  • Peak performance - Det individuelle forløb gør, at der kan koordineres meget nøjagtigt i forhold til, hvor borgeren er i sin udvikling. Det er meget afgørende for succes, at borgeren modtager de rigtige indsatser på de rigtige tidspunkter. Derfor vil der være jævnlige og målrettede opfølgninger, med henblik på at afdække når borgerens udviklingskurve peaker, for derefter at igangsætte initiativer, som bringer borgerne videre imod job.

  • Identitetsudvikling - Hele forløbet stiller skarpt på, at borgeren skal kunne udvikle sig personligt i forløbet. Det betyder, at der er fokus på borgerens dualitet, samt at borgeren har mulighed for at præge forløbet. Inddragelse er en vigtig faktor, da borgeren vil opleve feedback som han/hun kan tage personligt. Det personlige ejerskab i forløbet søges hurtigst muligt opnået, i det omfang det er muligt.

Indhold

Det overordnede fokus handler om at frigøre eller opbygge potentiale hos borgeren, sådan at borgeren kan favne og involvere sig i de indsatser, som gør forskellen mellem succes eller gentagelse og tilbagefald. Forløbets faggrupper er uddannet til at spotte og samarbejde om borgerens peak performance, sådan at forløbet kan koordineres løbende, med henblik på en dynamisk tilpasning af forløbet. STI bygger på overblik, inddragelse, højt kvalificerede faggrupper, rådgivende og samskabende tilgang.

Erfaringer

Tilknytning og fremmøde - Borgerne opleves at have væsentlig større fremmødeprocent end ved tidligere initiativer. Det synes som om, at tilknytningen er stærkere, grundet det individuelle fokus og muligheden for at borgeren kan forudsige, hvad der skal ske. Borgerne opleves også i højere grad at kunne koncentrere sig om at samarbejde med de forskellige faggrupper i forløbet.

Engagement og motivation - Borgerne opleves at bidrage til målsætningen og fortæller ofte, at de ser forløbet som meningsfyldt og givende. Denne motivation gør, at vi kan sætte endnu skarpere og berigende målsætninger i forløbet og gå efter beskæftigelse. En væsentlig forskel er også, at borgerne oftest oplever en større lyst til at gøre noget nyt, så længe de er i forløb. Her har fokus været selvstændiggørelse efter længere forløb på 3 til 6 måneder.

Indsats og udbytte - Den inddragende proces har betydet, at borgerne i overvejende grad har medvirket til løsningsforslag og dermed følt et større ansvar for opgaveløsningen. I samme forbindelse har borgerne i overvejende grad fået opbygget et gåpåmod, som af jobcentrene har været bemærket som markant anderledes.

Rapportering og samarbejde - Forløbets succes øges ved tæt og åbent samarbejde med jobcentret. Der holdes jævnlige opfølgningsmøder om procedure og målfokus for at nå de ønskede rammebetingelser bedst muligt.

​​​​© 2010 LSP Livsstil & sundhedsplanlægning

KONTAKT OS

Addresse

Kochsgade 31D

5000 Odense

FOKUS

Kontakt - Tryk her

Åbningstider

Mandag - fredag: 07.00 - 17.00
Lørdag - søndag: 10.00 - 13.00
Helligdage: 13.00 - 17.00

 

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon