FOKUSFORLØB

Det er det her det hele handler om. Fokusforløbne tilpasses unikke behov.

Projektet REN

Borgerrettet - Individuel

Målgruppe 6.1 - 6.9

Forløbet har fokus på at give kandidaten mulighed for at skabe en karrierevej inden for rengørings-branchen.

STI - Særlig tilrettelagt indsats

Borgerrettet - Individuel

Målgruppe 2.2 - 2.3, 2.7 og 2.11 - 2.14

Forløb med fokus på personlig udvik-ling, med henblik på at blive klar til at kunne indgå i praktik eller anden aktivitet som bringer borger tættere på job.

Jobordrer og matching

Virksomhedsrettet - Individuel

Målgruppe 2.2 - 2.3 og 2.12 - 2.13

Vi finder virksomhederne og matcher dem op mod borgerne. Vi har fokus på de match som leder til beskæftigelse eller det som vi unikt aftaler med jobcentret.

Udplacering

Arbejdspladsbaseret indsats

Målgruppe 2.2 - 2.3, 2.7 og 2.12 - 2.13 

Et skræddersyet forløb, som er centreret omkring en erhvervsrettet aktivitet. Eksempelvis kan borgeren placeres i en praktikordning der så bliver omdrejningspunkt for forløbet.

CV kursus

Borgerrettet - Gruppe

Målgruppe 2.1 - 2.3, 2.7 og 2.12 - 2.13 

Vi fokuserer på brancheorienterede CV'er da de sælger kandidatens bedste forudsætninger ift. den specifikke branche. Derudover giver et skarp CV selvtillid og motivation til kandidatens jobsøgning.

Jobsøgning som Kompetence

Borgerrettet - Gruppe

Målgruppe 2.1 - 2.3, 2.7 og 2.12 - 2.13 

Et forløb ofte kombineret med hold-undervisning, hvor målet er at blive bedre til en kompetence. Det kunne eksempelvis være jobsøgning, cv og jobsøgningsproces. Det kunne også være jobsamtaletræning eller praktik-ordning kombineret med støtte, mhp. at opbygge kompetencer.

Assertivt kursus

Borgerrettet - Gruppe

Målgruppe 2.1 - 2.3 , 2.5, 2.7 og 2.11 - 2.14 

Vi finder virksomhederne og matcher dem op mod borgerne. Vi har fokus på de match som leder til beskæftigelse eller det som vi unikt aftaler med jobcentret.

Alle fokusforløb, bliver på baggrund af overnævnte indhold, sammensat til unikke forløb hos de lokale jobcentre. Derudover vægter vi nedenstående elementer.

Intensiv indsats
Hele forløbet er bygget på princippet ’Intensiv indsats’’. Det handler i praksis om, at guide og/eller hjælpe borgeren i så målrettet en retning imod beskæftigelse som muligt, så hurtigt som muligt i en sådan hastighed at borgeren fortsat kan fastholde motivationen og overblikket til at tage de rette valg undervejs.

 


Afdækning og afklaring
Afdækning af ressourcer, miljø og øvrige forudstninger, afklaringe af hvad der virker og hvad der ikke virker er essencielt for at kunne udnytte borgerens styrker og støtte op med i de områder hvor borgeens svagheder hersker.

 


Koordinering
Fokus er i høj grad på, at spotte udviklingspotentiale som indgår i konteksten at komme tættere på job. Der vil kontinuerligt blive lagt mærke til hvornår den enkelte peaker i et relevant område, sådan at en anden og mere releant indsats overtager borgerens fokus mod beskæftigelse.

 

Jobfirst
Praktik vil blive brug i det omfang det giver mening, men kan praktikken springes over til fordel for løntilskud eller direkte ansættelse skal det ske. Dette vil blive påvirket af jobkonsulenter som i dialog med virksomheden vil koordinere og skabe fokus på de fordele der er ved at ansætte. Derfor skal der også være stor fokus på den kvalificerede henvendelse, sådan at borgeren vil fremstå så attraktiv som muligt. Derudover vil borgeren være en stor medspiller i denne proces. Er det muligt at klæde borgeren på til denne opgave, vil det blive prioriteret.

 

Med henblik på hvad?
Der vil hele tiden være en rød tråd. Alle handlinger i jobplanen/handlingsplanen vil have et formål der heletiden trække så konkret som muligt imod beskæftigelse. Hertil vil koordinering være vigtig og der vil stilles store krav til den enkelte konsulent.

 

Sagsrelevant information
Der vil blive gjort meget ud af journalføringen og tilhørende noter. Der er essentielt sådan at sagsbehandleren ved jobcentret kan lave den socialfaglige vurdering der giver borgeren de vedste forudsætinnger, for at komme i spil i de rette rammer.

 

Dialog
Dialogen er vigtig i et udviklingsorienteret og progressivt forløb. Der vil herske en intuitiv og afbalanceret Coachende, rådgivende og samskabende dialogbaseret indsats, der bidrager til det gensidige og inddragende arbejde.

 

Jobpotentiale
Der vil være stort fokus på at udvikle borgerens potentiale ift. at komme i job. Jobpotentiale handler om alle de parametre der bidrager til at komme i job eller i uddannelse mhp. job. Princippet handler om at identificere alle de elementer borgeren har og spille på så mange relevante hest som muligt, på letteste mulige måde. Dette er med henblik på at skabe plads i potentialet, udnyte det til at implementere sunde vaner, som dermed skaber endnu mere potentiale og på den måde opbygger borgerens - jobpotentiale.

Plusstadiet
I essens går vi efter beskæftigelse, men erfaringer viser at det kan være effektivt at gå efter hvad men vil beskæftigelse, i stedet for ’’bare beskæftigelse’’ Dette fokus vil blive udnyttet i det omfang det er muligt.

 

Empowerment
Desto mere borgeren selv kan løfte sammen med os, desto bedre forudsætninger er der for at skabe resultater der mulliggøre beskæftigelse og fastholdelse i uddannelse eller på arbejdsmarkedet. 
Der vil være et konkret fokus på at vurdere, hvornår og på hvilke punkter man kan empower borgeren. Derfor vil der være fokus på, at bidrage borgerens interesser i forhold til rollen som job- eller uddannelses-søgende, sådan at der genereres en egen interesse for at bringe sig selv i job mhp. selvforsørgelse.
 

Inddragelse
Formålet med inddragelse er at borgeren får følelsen af indflydelse og dermed ansvar på egen succes. Hvis borgeren ikke har følelsen af indflydelse, vil følelsen af magtesløshed og uoverskuelighed ofte have en stor indflydelse på motivationen og medføre at borgeren ansvarsfraskriver sig resultaterne af indsatsen helt eller delvist. Det er essentielt, at borgeren forstår hvad der sker gennem hele processen, formålet med det og hvilke elementer han/hun kan forvente. Overblik gennem hele forløbet vil også være relevant, sådan at borger, bedre vil kunne manøvrere og tage beslutninger som er gode for ham/hende, ift. den umiddelbare indsats. Dette opnås ved at starte ud med en grundig screening af borgers forudsætninger. Derudover tilstrækkelig dialog i den indledende fase og konkret samt tilstrækkelig opfølgning i den efterfølgende praktik/løntilskudsfase. - Her arbejdes med forståelse og overblik.

 

Motivation
Dette opnås ved at der fokuseres samskabende tilgang og på den gode og negative konsekvens. Der ligges vægt på, at borgeren forstår begge dele af hver essentiel handling og at begge konsekvenser er tilstrækkelige betydningsfulde, for at borger drages til progressiv handling. Der er også fokus på, at dele de naturlige opgaver op i overkommelige bidder, sådan at borgeren kan overskue indsatsen og fastholde motivationen. - Her arbejdes med perception og værdier.

 


Gensidig indsats og det rette match
For at en ansættelse skal finde sted, er det vigtigt at både virksomhed og borger reelt har behov for hinanden. Derfor er et match mellem virksomhedens og borgerens behov særligt relevant, når en praktik benyttes. Praktikken skal skabe mulighed for, at borgeren kan oparbejde den nødvendige kompetence i virksomheden, mhp. efterfølgende ansættelse. Dette er første prioritet. Baseres praktikken derimod på sekundære prioriteter, så som kompetenceløft med ringe udsigt til efterfølgende indsats i pågældende virksomhed, skal der foreligge en klar plan eller hensigt for indsatsen, som i relevant grad, erstatter første prioritet. Det tilstræbes at formidle omfangsrigtige praktikker, som giver en reel større sandsynlighed for job. Både borger og virksomhed skal forstå at benytte praktikken på et normativt/praktisk niveau og begge have et udbytte heraf. - Her arbejdes der med afdækning af behov og målrettet feedback. - Formålet er, at virksomhederne og borger skal benytte praktikken rigtigt.

 

Alliance mellem borger og konsulent
Konsulenten skal skabe en alliance. Konsulenten skal altså også være klar til at involvere sig gensidigt, sådan at borgeren føler at sin indsats bidrager til en fælles indsats som bidrager alle parter.Evaluering og revurdering
Forløbet vil jævnligt blive revurderet på overordnet og individplan. Dette aftales konsekvent med jobcentret.

Tæt dialog med jobcentret
Under hele forløbet vil FCM samfund være i tæt dialog og opdatering med den enkelte sagsbehandler, sådan at sagsbehandleren har mulighed for at følge med i hvad der sker og om der er enighed om retningen.

​​​​© 2010 LSP Livsstil & sundhedsplanlægning

KONTAKT OS

Addresse

Kochsgade 31D

5000 Odense

FOKUS

Kontakt - Tryk her

Åbningstider

Mandag - fredag: 07.00 - 17.00
Lørdag - søndag: 10.00 - 13.00
Helligdage: 13.00 - 17.00

 

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon