Jobordrer og matching
Virksomhedsrettet indsats

Vi finder jobordrerne og laver match. Godt 70% af alle stillinger når ikke forbi jobportalerne, men besættes i stedet via netværk. Derudover er der et stadig stigende behov for fleksibel arbejdskraft på særlige vilkår. Derfor har vi specialiseret os i at finde de uopslåede stillinger, med henblik på at spotte de jobordrer, som aldrig rammer jobportalerne. Endvidere er vi specialister i at afdække virksomhedernes ansættelsespotentiale ift. småjobs og fleksible stillinger.

Forløbet overordnet

Visuel model

Jobordrer og match
Gode beskæftigelsesforløb
Beskæftigelse

Forløbet detaljeret

Delelementerne heraf

Screening og matchingBorgeren bliver screenet og matchet med rette virksomhed eller uddannelse. Screeningsprocessen kan omfatte (men er ikke begrænset til) en individuel samtale, koordineringsmøde, kontrolsamtale, pointskema, test af personlighedstræk og sundhedstjek. Screeningsprocessen skal favne borgerens behov ift. henvisningens målsætning. Herefter matches borgeren med den rette virksomhed. Her tages der højde for borgers jobpotentiale ift. henvisningens målsætning.

Det konkrete match vil til enhver lejlighed afhænge af de værdier, som afdækkes hos borgeren.

  • Prækompensatorisk match: Hvis borgerens begrænsninger udspringer af længere ledighed, og borgeren forventes at kunne gå direkte i et job, på lige fod som inden ledigheden, med eller uden støtte.

  • Kompensatorisk match: Hvis borgerens begrænsninger er et resultat af længere ledighed, men borgeren ikke forventes at kunne fortsætte hvor borgeren slap inden ledigheden, med eller uden støtte.

  • Match: Hvis borgeren ikke har begrænsninger som følge af ledigheden.

Virksomhedsnetværk – Der arrangeres et lokalt virksomhedsnetværk, som tager udgangspunkt i sæsonhjulet. Det er et hjul, som viser, hvilke brancher har et højere ansættelsespotentiale i de forskellige måneder af året i lokalområdet. Alle virksomheder inviteres løbende – og minimum én gang om måneden – til B2B netværk, hvor der gennem et særligt målrettet motivationsdesign skabes et fællesskab, gensidighed og markedsføringspotentiale omkring ansættelsen af borgere. Denne procedure benyttes oftest i sponsorevents, som har til hensigt at skabe sponsoraftaler mod markedsføringsværdi. Derudover appelleres der også til logiske, emotionelle og etiske principper ifm. at tage et socialt ansvar. Det skaber et andet paradigme, sådan at valget om at ansætte en borger med længere ledighed og eventuelle begrænsninger, kommer i første række.

 

 

Efterspørgsel og feedback: Hele forløbet er meningsfuldt for virksomhederne, både ved ansættelse af borgere, men også ifm. deltagelse i virksomhedsnetværket. Derfor skabes der en feedbackkultur, som har fællestræk med et advisory board.

Karakteristika for målgruppen

  • Personer, som ville have fordel af at blive matchet op med en arbejdsplads.

  • Personer, som er jobparate

  • Personer, som er aktivitetsparate, kombineret med en mentorordning

Forløbets niche

Forløbet bygger på erfaringer fra sponsorverdenen. Denne form skaber en stærk inddragelse for de virksomheder, som indgår i netværket, og formår at skabe win-win i de B2B relationer, som skabes i processen. Dette vil vi fortælle meget mere om til et møde.

​​​​© 2010 LSP Livsstil & sundhedsplanlægning

KONTAKT OS

Addresse

Kochsgade 31D

5000 Odense

FOKUS

Kontakt - Tryk her

Åbningstider

Mandag - fredag: 07.00 - 17.00
Lørdag - søndag: 10.00 - 13.00
Helligdage: 13.00 - 17.00

 

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon