Jobpotentialet generelt

Jobpotentialet fungerer som en fælles genstand for beskæftigelsesarbejdet og tager udgangspunkt i borgeren og dennes omverden. Målet er at vurdere om man arbejder sig tættere på eller længere væk fra job samt hvad man skal arbejde med for at optimere potentialet. Fordelen ved jobpotentialet er at man benytter tiden og ressourcerne optimalt ift. beskæftigelsesindsatsens parametre.

Benyttes også som screening

I de fleste af vores forløb benytter vi jobpotentialet som et screeningsværktøj mhp. at finde frem til, hvordan borgeren (sammen med os) kommer i selvforsørgelse i forhold til aftalens ramme.

Intensiv fokus

Jobpotentialet skaber rammerne for at arbejde intensivt uden at de deltagende parter taber hinanden undervejs. Dermed kan forløbet afpasses et niveau, som gør at både borger og jobkonsulent kan arbejde i samme retning og tempo.

Hvordan benytter vi Jobpotentialet?

 

Afdækning og afklaring

Vi afdækker borgerens muligheder i konteksten af ønsker, kompetencer, arbejdsmarkedet og lovgivningen. Hertil benytter vi borgers data, lokale data og arbejdsmarkedsbalancen. Dernæst sætter vi det i forhold til jobpotentialet og afklarer hvilke jobs kan arbejdes henimod inden for konteksten. Herefter afdækkes og afklares hvilke elementer skal optimeres sådan at jobpotentialet er tilstrækkelig, eller højest mulig, til at kunne komme i betragtning til de relevante jobs.

Prioritering

Vi prioriterer på baggrund af jobpotentialet følgende:

  • Korteste vej til beskæftigelse

  • Korteste vej til varig beskæftigelse

  • Hvilke elementer skal optimeres

  • I hvor høj grad de forskellige elementer skal optimeres

Effektuering

Jobpotentialet viser, hvilke elementer der skal arbejdes med, for at have højeste mulighed for at komme i beskæftigelse. Det målretter fokus på en sådan måde, at både jobkonsulent og borger har et overblik over hvad der skal gøres.

Opfølgning

Jobpotentialet giver en stærk indikator på hvornår, i forhold til hvad, sammen med hvem og i hvilken form opfølgningen skal gennemføres.

​​​​© 2010 LSP Livsstil & sundhedsplanlægning

KONTAKT OS

Addresse

Kochsgade 31D

5000 Odense

FOKUS

Kontakt - Tryk her

Åbningstider

Mandag - fredag: 07.00 - 17.00
Lørdag - søndag: 10.00 - 13.00
Helligdage: 13.00 - 17.00

 

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon