Holdundervisning

Under forløbene spottes det ofte, at der med fordel kan laves nogle holdundervisningsdage, som kan bidrage flere borgere på én gang. Dette implementeres når behov er.

Unikt team

Under forløbet, vil borgerne have en eller flere fagfolk tilknyttet. Det kan eksempelvis være en mentor, en coach, en kost- eller træningsvejliger, økonomirådgiver eller jobkonsulent.

Forløbets detaljer

Jobpotentialet

Under hele den arbejdsplaceret indsats, vil jobpotentialet blive taget i betragtning. Der vil være stort fokus på, at borger og støtteindsatser arbejder samme retning for at opnå optimalt udbytte.

Fokus Rengøring

Vi kommer paradokset til livs

Vi har spottet paradokser i rengøringsbranchen og sammen med jobcenter, forbereder og matcher vi den jobsøgende ledige op med et konkret job ved en rengøringsvirksomhed.

Kursets formål og målgruppe

Kurset har til formål at identificere, opkvalificere og kanalisere den rigtige arbejdskraft ud til arbejdsgiverne inden for rengøringsbranchen. Indsatsen henvender sig primært til jobparate borgere, der benævner rengøringsbranchen, vinduespolering og andre tilknyttede erhverv, som et af deres jobønsker. Målgruppen kan både være borgere med og uden uddannelse eller erfaring fra branchen.

 

Progressionsparametre

  • At borgeren afklares i forhold til job i branchen.

  • At borgeren får kendskab til sine væsentlige udviklingspunkter for at opnå job i branchen.

  • At borgeren får styrket sit selvværd, udviklet sociale færdigheder samt troen på egne evner.

  • At borgeren tilegner sig værktøjer og strategier, der kan anvendes ved deltagelse i uddannelse, på en arbejdsplads og til aktiv jobsøgning.

  • At fynske virksomheders forgæves rekruttering nedbringes.

  • Samtidig er det et ønske at der udvikles bedre værktøjer til indsatsen på paradoksområdet, f.eks. til indledende screening af borger med jobpotentiale inden for branchen.

Processen i praksis

Kurset er tilrettelagt med individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter. Alle kursister vil i starten af kurset blive screenet for deres personlige jobpotentiale inden for branchen. Screeningen vil for borgeren resultere i en afklarende samtale, der giver borgeren indsigt i sit jobpotentiale i forhold til job i rengøringsbranchen. Efter denne afklaring arbejdes der på at forbedre den enkelte kursists jobpotentiale i branchen, gennem kurser, undervisning, praktikforløb og vejledning. Så snart jobpotentialet er tilstrækkeligt til at skabe match med en virksomhed, bliver kursisten enten ansat eller kommer i praktik, med opfølgende støtte fra en af kursets jobkonsulenter.

Under kurset vil borgerne deltage i afklarende samtaler og opkvalificerende moduler. De afklarende samtaler er en samtalebaseret indsats, som oftest med en jobkonsulent med speciale indenfor rengøringsbranchen, men kan i enkelte tilfælde være med en NLP-terapeut. Samtalerne har et individuelt fokus, der skal sikre udvikling og en målrettet indsats både for og fra borgeren. Den faglige del af opkvalificeringen vil foregå i samarbejde med AMU-Fyn, evt. faglig opkvalificering vil ske på baggrund af en godkendelse fra borgerens sagsbehandler og vil blive koordineret af Fokusdanmark.

Samtidigt med ovenstående deltager borgerne på undervisningsmoduler med fokus på emner som assertiv kommunikation og adfærd, psykoedukation og jobsøgning herunder CV-optimering, ansøgninger, jobsamtaler og strategier. Undervisningen skal give borgerne bedre værktøjer til aktivt at bringe sig selv i beskæftigelse i fremtiden, samt skabe bedre forudsætninger for fastholdelse af arbejde og trivsel på en kommende arbejdsplads.

Borgerne vil have mulighed for at møde op til planlagte cafetider, hvor de kan arbejde med deres jobsøgning, tilegne sig yderligere viden om branchen og socialisere med hinanden. Cafetiderne har til formål at give borgerne en god oplevelse af forløbet, samt påvirke dem positivt til at håndtere de udfordringer, der kan følge med ledighed. Der vil på udvalgte dage i den planlagte cafetid være events såsom relevante foredrag, oplæg og præsentationer fra virksomheder og virksomhedsbesøg. Der arbejdes på at gøre foredrag, oplæg og præsentationer tilgængelige for andre ledige borgere, der kunne have interesse i at få job i rengøringsbranchen.

Praktik eller onboarding

Der er på hele kurset fokus på at skabe match mellem borgerne og virksomhederne, det er hensigten at en god forventningsafstemning mellem borgeren og virksomheden skal gøre det muligt effektivt at opkvalificere borgeren i et forløb i virksomheden, der hurtigst muligt fører til varig ansættelse. Når borgeren er i praktik eller i et onboarding forløb vil de fortsat have kontakt med deres kommunale jobkonsulent, som sikrer, at det aftalte forløb udvikler sig hensigtsmæssigt, og at forløbet fører til en ansættelse og fastholdelse af denne. Praktikperioder og deres formål godkendes af borgerens sagsbehandler inden de iværksættes. Brug af virksomhedspraktikker og løntilskudsordninger. Brug af virksomhedsrettede aktiviteter er en væsentlig del af projektet og vil som udgangspunkt have til formål at føre til efterfølgende ansættelse i virksomheden. Inden en virksomhedspraktik oprettes, vil der være foretage en forventningsafstemning med virksomheden og borgeren om formålet og hvad der forventes af parterne overfor hinanden. Praktikker og løntilskud godkendes af den henvisende sagsbehandler.

Udbytte

Tættete på job

Direkte i job i rengøringsbranchen

Styrkelse af fastholdelse på arbejdsmarkedet

Styrkelse af jobsøgning generelt

Praktiske oplysninger

Varighed op til 10 uger med fokus på at komme i job (3-4 dage om ugen)

Indsatsens pris og organisering præsenterer vi gerne på et møde.

​​​​© 2010 LSP Livsstil & sundhedsplanlægning

KONTAKT OS

Addresse

Kochsgade 31D

5000 Odense

FOKUS

Kontakt - Tryk her

Åbningstider

Mandag - fredag: 07.00 - 17.00
Lørdag - søndag: 10.00 - 13.00
Helligdage: 13.00 - 17.00

 

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon