Udplacering
Arbejdspladsbaseret indsats

Praktiske detaljer

Som udgangspunkt er varigheden 10 uger, med mulighed for forlængelse eller afkortelse, afhængigt af udviklingen i den enkelte borgers praktik eller løntilskudsordning.

Optagelse aftales løbende eller efter endt jobsøgningskursus

Visitering til sikker@lspnu.dk

Overordnede detaljer

Erhvervsrettet aktivitet

Individuelle vejledningssamtaler og coaching

Individuel indsats

Gerne efter endt jobsøgningsforløb

Forløbet overordnet

Varighed fra 6 uger

Forløbet har til formål at matche og etablere borgere i en erhvervsrettet aktivitet, som fører borgeren til selvforsørgelse. For at fastholde momentum hos borgeren – og ligeledes opnå selvforsørgelse på kortest mulig tid – ligger fokuset på etablering inden for kortest mulig tid. Forløbet er tilrettelagt som et individuelt forløb med vejledningssamtaler og støtte til gennemførelse af aktiviteten.

Gennem den erhvervsrettede aktivitet er der under forløbet fokus på at udvikle borgerne (efter deres individuelle behov) med henblik på at få dem i selvforsørgelse. Under forløbet dannes der desuden grundlag for en vurdering af borgerens udfordringer og kapacitet.

Forløbet detaljeret

Delelementerne heraf

Screening og matching: Borgeren bliver screenet og matchet med rette virksomhed eller uddannelse. Screeningsprocessen kan omfatte (men er ikke begrænset til) en individuel samtale, koordineringsmøde, kontrolsamtale, pointskema, test af personlighedstræk og sundhedstjek. Screeningsprocessen skal favne borgerens behov ift. henvisningens målsætning. Herefter matches borgeren med den rette virksomhed. Her tages der højde for borgers jobpotentiale ift. henvisningens målsætning.

Efterfølgende forløb: Umiddelbart derefter starter borgeren op i praktik eller på uddannelse. Det indledende forløb handler om at komme godt fra start. Der vil være fokus på mestring og ADL. Herfra iværksættes et relevant og potentielt omfangsrigt forløb, som koncentrerer sig om at fjerne borgerens barrierer og styrke borgerens forudsætninger for at kunne komme i job. Omdrejningspunktet er ofte den rette feedback og kompetencer ift. at skabe rammerne for det ønskede resultat og udvikling.

Jobsøgning og holdundervisning: Sideløbende med forløbet vil borgeren skulle søge job og muligvis indgå i holdundervisning, eksempelvis med henblik på at styrke sine jobsøgningskompetencer.

Karakteristika for målgruppen

  • Borgere, som vurderes til at kunne opnå selvforsørgelse som et resultat af deltagelsen i den rigtige virksomhedspraktik eller løntilskudsordning.

​​​​© 2010 LSP Livsstil & sundhedsplanlægning

KONTAKT OS

Addresse

Kochsgade 31D

5000 Odense

FOKUS

Kontakt - Tryk her

Åbningstider

Mandag - fredag: 07.00 - 17.00
Lørdag - søndag: 10.00 - 13.00
Helligdage: 13.00 - 17.00

 

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon