UDDANNLSE I NLP

Vi har i 6 år afholdt NLP uddannelse og vil nu tilbyde et lignende forløb for de ansatte Coloplast som gerne vil tilegne sig kompetencer og viden inden for psykologi som de kan anvende i forbindelse med deres næste job - Eksempelvis inden for ledelse eller sundhedssektoren.

Forløbet vil kræve i alt 6 moduler som set neden for.

Modul 1

NLP og psykologi i praksis

Den neuro-lingvistiske programmeringsproces

Opfølgning på din læreproces -1 Aha - oplevelser

Opfølgning på din læreproces -2 Forvirring.

Opfølgning på din læreproces -3 Spørgsmål

Opfølgning på din læreproces -4 Feed forward

Hvor og hvordan kan jeg anvende dette?

Introduktion til NLP

Hvad er NLP?.

N. L. P. Beskrivelsen (N) 

N. L. P. Beskrivelsen (L) 

N. L. P. Beskrivelsen (P) 

Hvad kan NLP eksempelvis gøre for dig?

Eksempel 1. Hvad NLP kan gøre for dig.

Eksempel 2. Hvad NLP kan gøre for dig.

Generelle kriterier for en NLP terapeut, Niveau 1.

NLP’s forudsætninger.

En person er ikke hans eller hendes opførsel

Effektiv kommunikation ligger i responsen.

Erfaringen har en struktur

Menneskelig adfærd er målrettet

Sind og krop er et system.

Der er ingen mennesker uden ressourcer, kun sindstilstande som ikke er ressourcefulde.

Vi skaber vores egne erfaringer

Folk træffer de bedste valg til rådighed for dem..

Kortet er ikke området

Personen med den største fleksibilitet styrer systemet

Der er altid en løsning til ethvert problem..

Der findes ingen fejl, kun ''feed back''.

Hvis du vil forstå, så gør noget

Vi har allerede alle de ressourcer vi har brug for, ellers kan vi skabe dem  

Al adfærd har et positivt formål

At have et alternativ er bedre end ikke at have et alternativ.

Du kan ikke undlade at kommunikere.

NLP er et ligeværdigt, synergiskabende samtalebaseret partnerskab

Fokuspersonen har svarene! Du har spørgsmålene.

Repræsentationssystemer

De 4 overordnede emner

De 4 forskellige repræsentationssystemer

Eksempelvis:

Identificering af dominerende strategier

Øjenbevægelser, se repræsentationer

Billeder

Lyde

Indre dialog

Fysiologi

 

De 4 personlighedstyper

Den visuelle.

Den auditive.

Den kinæstetiske.

Den auditiv digitale/logiske.

Hjernen - Den bevidste og ubevidste del

Den bevidste del

Den ubevidste del

Grunddiscipliner for NLP terapeuten..

Selvledelse og at klare hjernen

 

Dig som NLP terapeut 

Din professionelle begrænsning.

Dine personlige begrænsninger

Undgå at blive kapret

Anerkend dine begrænsninger og dine færdigheder

Din fysiologi

Hvad kan jeg som NLP terapeut gøre for at være klar over dette?

Modul 2

Spørgeteknikker og handling​

Grunddiscipliner i NLP terapi

Modellering.

De 3 faser i modellering. 

Pacing og leading. 

Future Pacing. 

Rapport og tillid. 

Hvad er Rapport?. 

Opbygning af Rapport 

Hvad er tillid. 

Opbygning af tillid. 

Anerkendelse. 

At bede om tilladelse. 

Hvorfor beder man om tilladelse?. 

Hvordan beder man om tilladelse?. 

Introduktion til META principperne. 

Udeladelse/Deletion. 

Forvrængning/Distortion. 

Generalisering/Generalization. 

Associering og dissociering. 

Associerende sprog. 

Dissocierende sprog

Introduktion til trance. 

Hvor svarene findes

Som begreb. 

Kalibrering. 

Signaler 

Evnen i praksis. 

Logiske niveauer

Modellen for neurologiske niveauer

Det rigtige spørgsmål

Hvad er det rigtige spørgsmål?.

Hvordan stiller jeg det?.

Åbne spørgsmål – HV. 

Lukkede spørgsmål – JA/NEJ 

Overordnede principper for struktur på samtalen og spørgsmål 

Principper og samtalen generelt 

Principper for spørgsmål: MRMH..

Navigerende spørgsmål 

Effektfulde spørgsmål 

Mål

Der er to hovedtyper af mål:

De syv principper i målarbejdet 

PAW - process

HUGG's.

At lytte på forskellige niveauer

De 4 forskellige niveauer 

Framing & Reframing. 

Framing. 

Reframing. 

Det ydre kontra indre sprog.

Introduktion til kropssprog. 

Opfattelsespositioner 

Modaliteter i system.. 

Backtracking og at artikulere. 

Backtracking/tilbageblik.

At artikulere.

Opbygning af en opgave. 

Mål med opgaven og læring. 

Modul 2

NLP og psykologi i praksis

Handlingsorienteret 

SMART (ØF) 

Ansvarlighed. 

At udfordre, anmode & tydeliggøre. 

At udfordre. 

At anmode om..

At tydeliggøre. 

Ankring.

Ankring

Ankre i hverdagen. 

Structures. 

Forankre et ’’triggerord’’. 

Break State & afbryde.

Overbevisninger 

Begrænsede overbevisninger 

Mønstre. 

Et mønsters overordnede opbygning. 

Mønster, illustreret med følelser og ankre (Stimuli) 

At ændre et mønster 

Værdier 

Regler for værdier 

Mål eller værdier 

At blive drænet for personlig styrke. 

Følelser

Lykke.

Intuition. 

Hvordan oplever du din intuition?. 

 

Tempus Fugit

De tre dimensioner: Tid, sted og rum.. 

Eksempel til analyse. 

NLP – sessions overordnet

Commitment 

Et synspunkt 

Vores værste frygt

Tre forslag til et lykkeligt liv.

Etik.

Introduktion til etik. 

Overvejelser om etik. 

Forskellen på NLP modeller eller værktøjer 

Overordnet 

Definition på en model 

Definition på et værktøj

Guidening til samtalerne i praksis.

Første konsultation - Checkliste. 

Afsluttende status for NLP-sessionen.

Kontrol

Et eksempel på en første NLP samtale med alle facetter

Før den egentlige samtale.

En samtale om at tage et valg.

Samtalens NLP indhold.

Kontrolspørgsmål. 

RETTET MOD TERAPEUTEN.. 

Indledende status. 

NLP Videnscheck 

Modul 3

NLP : Fokus på indflydelse

NLP METODEN: EN UDGAVE AF KOGNITIV TERAPI

Kommer af modellering

CNS fungerer perfekt

Sådan arbejder man


NLP STRATEGIER: KOGNITIVE SKEMAER OG NEUROPLASTICITET

I forhold til NLP’s indflydelsesområder

Overblik

Principper for neuroplasticitet

Eksempler på arbejde med kognitive skemaer og neuroplasticitet

Afdækkelse, afklaring og implementering af nye kognitive skemaer

Find strategien hos en anden

Find selv strategien 

Re-implementering af tidligere kognitive skemaer

Forstærkelse af allerede eksisterende skemaer

Nedbrydning af uønskværdige neurale veje

Arbejde med sanser og reflekser ud over NLP
Hjernen som koncept

Hjernens tredeling

Kognition og emotion

Motivation

Modul 3

NLP og psykologi i praksis

NLP TEKNIKKER: METODER OG STRATEGIER

Forskellen på Metoder og strategier

Forskellige metoder at arbejde på

At iagttage

Forskellen på værktøjer og modeller
Teknikkerne

MODELLER

Livhjulet

Goal Grid

Værdihjulet/Værdiafklaring

Målingshjulet

Modul 4

NLP : Fokus på indflydelse

NLP METODEN: EN UDGAVE AF KOGNITIV TERAPI

Menrtalisering

God og dårlig mentalisering
At skabe forståelse og overblik

Psykoedukation

Modeller og tests

Overbevisninger/Perception

Nedbrydning af begrænsende overbevisninger

Styrkelse af motiverende overbevisninger

Ændring af perception

Modul 4

NLP : Fokus på indflydelse

MODELLER

Værdihjulet/Værdiafklaring

Målingshjulet

VÆRKTØJER

Score

Indre dialog

Modul 5

NLP : Fokus på indflydelse

NLP METODEN: EN UDGAVE AF KOGNITIV TERAPI

Genkaldelse

Fælles for genkaldelsesprocesser

Identitet

Selvværd

Selvtillid

Associering og dissociering

 

Modul 5

NLP : Fokus på indflydelse

MODELLER

Meta modellen

Kognitiv planlægning

VÆRKTØJER

Kognitiv afdækning og afklaring

Kognitiv Planlægning

Modul 6

NLP : Fokus på indflydelse

TRÆNING

Træning af de modeller og værktøjer som synes vigtigst

Træning af forskellige standarder

 

​​​​© 2010 LSP Livsstil & sundhedsplanlægning

KONTAKT OS

Addresse

Kochsgade 31D

5000 Odense

FOKUS

Kontakt - Tryk her

Åbningstider

Mandag - fredag: 07.00 - 17.00
Lørdag - søndag: 10.00 - 13.00
Helligdage: 13.00 - 17.00

 

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon